L'ILLA

CAMPUS D'ESTIU
Vinaròs 2024

Informació bàsica sobre protecció de dades.

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que ha sigut adaptat a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se l’informa del següent:

Responsable  Ajuntament de Vinaròs. 
Finalitat Gestió del projecte CAMPUS D'ESTIU L'ILLA 2024
Legitimació  Interés legítim de la persona interessada. 
Consentiment de la persona interessada.
Persones destinatàries Les dades podran ser cedides a l’empresa adjudicatària del servei i a altres entitats públiques competents en la matèria en compliment de la normativa vigent. 
Drets  Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que es detallen en la informació addicional. 
Informació addicional  Podeu trobar la informació addicional detallada sobre protecció de dades en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vinaròs, en el tràmit electrònic corresponent. 

 Amb la signatura de la sol·licitud autoritzo i dono el meu consentiment exprés per a l’ús de les meues dades segons tot l’anteriorment exposat i de manera confidencial amb les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.