ESCOLA DE NADAL és un programa educatiu de conciliació de la vida laboral i familiar amb què la Regidoria d’Infància i Educació pretén donar resposta als interessos dels pares i mares de completar l’educació dels seus fills i filles amb la realització d’activitats lúdiques.
 

DIES

26,27,28 i 29 de desembre.

2,3,4 i 5 de gener.

HORARI

De 8.45 a 13.30 hores.

INCRIPCIONS

Del 4 al 15 de desembre en aquest enllaç

 

DESTINATARIS

Alumnes d’infantil 3, 4 i 5 anys i de 1r a 6é de primària.

PREU

12€

PROCEDIMENT PER A FORMALITZAR LA MATRICULA

1r Emplenar la fitxa via online en aquesta web.

2n Ingressar els 12€ al compte ES48 3174 5899 9120 0981 9521 indicant com a concepte: “Nom del participant i Escola Vinaròs”

La matrícula quedarà formalitzada quan s'emplene la fitxa, es faça l'ingrés i s'entregue tota la documentació requerida com s’indica en la pàgina web d’inscripció.

CONDICIONS

En cas de baixa de l’alumna o alumne:

La baixa s’ha de comunicar per escrit a la Regidoria d’Infància i Educació.

Si la baixa es comunica abans de l’inici de les activitats, es farà la devolució dels diners. Si es comunica després, no es tornarà cap quantitat.

Les monitores i monitors podran decidir expulsar l’alumnat que tinga un comportament inadequat.

La Regidoria d’Infància i Educació es reserva el dret de suspendre l’activitat si no es cobreix un mínim de places. En aquest cas es farà la devolució de la matrícula.

El preu inclou l’assegurança de responsabilitat civil i accidents i el material per a fer les activitats.