L'ILLA

CAMPUS D'ESTIU
Vinaròs 2024

CONDICIONS DEL SERVEI

Com a pare / mare / tutor / a del participant,

DECLARE RESPONSABLEMENT que el meu fill es troba escolaritzat en un col·legi públic o gestionat per fons públics en el terme municipal de Vinaròs.

AUTORITZE al fet que aquest alumne/a participe en el projecte educatiu denominat CAMPUS D'ESTIU L'ILLA 2024, organitzat per l’Excel·lentíssim Ajuntament de Vinaròs.

AUTORITZE a la captació d’imatges durant les activitas pròpies del projecte, amb la finalitat de la seua comunicació pública per a la difusió de l’esmentat projecte.