EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE (EFB) P5, 16:00 A 17:00:

CEIP MISERICÒRDIA
CEIP MANUEL FOGUET
CEIP JAUME I
CEIP SAN SEBASTIÀ
CEIP ASSUMPCIÓ

EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE (EFB) P5, 17:00 A 18:00:

CC DIVINA PASTORA
CC CONSOLACIÓ

MULTIESPORT 1r i 2n, 16:00 A 17:00:

CEIP MISERICÒRDIA
CEIP MANUEL FOGUET
CEIP JAUME I
CEIP SAN SEBASTIÀ
CEIP ASSUMPCIÓ

MULTIESPORT 3r i 4t, 17:00 A 18:00:

CEIP MISERICÒRDIA
CEIP MANUEL FOGUET
CEIP JAUME I
CEIP SAN SEBASTIÀ
CEIP ASSUMPCIÓ

MULTIESPORT 1r i 4t, 17:00 A 18:00:

CC DIVINA PASTORA
CC CONSOLACIÓ

MULTIESPORT 5è i 6è, 17:00 A 18:00:

CEIP MISERICÒRDIA
CEIP MANUEL FOGUET
CEIP JAUME I

ESPORTS INDIVIDUALS 5è i 6è, 17:00 A 18:00:

CEIP ASSUMPCIÓ

ESPORTS D'EQUIP 5è i 6è, 17:00 A 18:00:

CEIP ASSUMPCIÓ